успешният ни опит

Нашите експерти оправдаха доверието, гласувано ни от представители на бизнеса и местната власт – в резултат на консултантската ни помощ през последните години са сключени договори на обща стойност над 76 500 000 лева по различни схеми за безвъзмездна помощ. Нашето портфолио от успешни проекти може да разгледате тук.

Ако и Вие желаете да станете част от нашите успели клиенти, ние сме готови да Ви предоставим експертна подкрепа при разработването, изпълнението и управлението на проекти по:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020"
Оперативна програма „Наука и иновации за интелигентен растеж 2014-2020"
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
Оперативна програма „Добро управление 2014-2020"
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020"
Оперативна програма за морско дело и рибарство 2014-2020
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Програми за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г., в които България участва