нашите клиенти
 

Наши клиенти са общини от областите Варна, Велико Търново, Плевен, Стара Загора, Смолян, Пазарджик, Ловеч, София и др.

Досега сме имали удоволствието да работим с представители на бизнеса в следните сектори:

 • Производство на изделия от полиетилен
 • Производство на хидравлични изделия
 • Производство на арматурни изделия
 • Произовдство на метални изделия
 • Производство на алуминиева и PVC дограма
 • Производство на мебели
 • Производство на фурнировани плоскости
 • Производство на опаковки от велпапе и картон                                   
 • Информационни технологии
 • Управление на компютърни системи
 • Мелничарска промишленост
 • Хлебопроизводство
 • Производство на сладкарски изделия
 • Производство на растителни масла
 • Хотелиерство и ресторантьорство                                           

Сред нашите клиенти има представители на държавни и общински лечебни заведения, както и организации от неправителствения сектор.