Интервю с "Африт"

 

Въпрос: Какво означава "Африт"?
"Африт" е дух от арабската митология и е същество, което въплъщава силата на огъня. Според легендите, когато цар Соломон събрал всички същества със свръхестествени възможности и им заръчал да намерят и доставят трон за Саавската царица, Африт тутакси го доставил, преди още царят да мигне с очи. Оттогава е символ на същество, което изпълнява непосилни и отговорни задачи за "отрицателно" време. А като име на дружеството ни изразява стремежа ни да изпълняваме задълженията си отговорно, качествено и в срок.

Въпрос: Защо наричате себе си "различни консултанти"?
Не сме се самоопределили като такива. Клиентите ни го казват. Може би защото не се вписваме в общоприетия образ на консултанта. Не създаваме дистанция между себе си и клиентите чрез тежък консултантски език и брюкселски жаргон. Не сме формални и стриктно делови. Консултациите ни излизат извън договора по конкретен проект. Нашите клиенти ни чувстват близки и се обръщат по всяко време към нас с какви ли не въпроси, а ние сме винаги на тяхно разположение. Освен това не пазим за себе си знанията и уменията си и не се страхуваме, че като обучим клиентите си, те няма да имат нужда от нас. Напротив, по този начин гарантираме по-качествена подготовка на проектните предложения. Може би и тази откритост ни прави различни.

Въпрос: В какви области сте разработвали проекти?
Работим с държавната администрация, общини, представители на бизнеса и на неправителствения сектор. Проектите, които разработваме, са насочени към техните нужди и проблеми. Съответно и областите са много - инфраструктура, социално и икономическо развитие, заетост, културен обмен, сигурност, екология, туризъм, земеделие, човешки ресурси, повишаване на конкурентоспособността, условия на труд, развитие на гражданското общество. Разчитаме и на партньори и външни експерти. В зависимост от спецификата на проекта сформираме екип от специалисти за подготовката му. Винаги в този екип включваме и представител на клиента.